ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Авторското право възниква без нуждата от допълнителна регистрация, тоест книга, написана от някой автор, е автоматично негова собственост. Дори копирането на текст може да представлява нарушение на закона за лоялната конкуренция. 

     Работно

     време 

  11:00 - 20:00

 гр.Пловдив  ул. Железарска 25

Facebook
  • 005
  • 19
  • 020
  • 96
  • 98
  • 97
  • 001
  • 99

Цветно Пловдив

Проект на: Уеб Проекти
Магазин Цветно Пловдив ©