ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Авторското право възниква без нуждата от допълнителна регистрация, тоест книга, написана от някой автор, е автоматично негова собственост. Дори копирането на текст може да представлява нарушение на закона за лоялната конкуренция. 

     Работно

     време 

  11:00 - 20:00

 гр.Пловдив  ул. Железарска 25

Facebook
 • 059
 • 0a
 • 4а
 • 5а
 • 3а
 • 2а
 • 83
 • 1а
 • 82
 • 81
 • 020
 • 060

Цветно Пловдив

Проект на: Уеб Проекти
Магазин Цветно Пловдив ©